Diensten | Vastgoedbeheer

MVC geeft leiding aan afdelingen die zijn belast met het beheer van vastgoed, vanuit een overall zicht op de vastgoedmarkt. Daarbij horen onder andere:

- Bevorderen projectmatig werken
- Structurering werkprocessen
- Ontwikkeling methodieken en afdelingsplannen
- Implementatie van veranderingsprocessen
- Waarderen van vastgoed en ontwikkelingslocaties
- Strategisch voorraadbeleid
- Risicobeheersing
- Optimalisatie vastgoedinformatiesystemen
- Aanbesteden innovatieve, integrale contracten
- Opstellen financiële programma's en plannen
- Berekening kostprijsdekkende huur
- Opstellen exploitatiemodellen
- Optimalisatie langjarige exploitatiemodellen
- Opereren in een bestuurlijke en politieke omgeving

curve

© MVC | Meinen Vastgoed BV

Website: Keymen en corporate design: Eyetems