Opdrachtgevers | Commerciële marktpartijen

Ontwikkelaars hebben regelmatig te kampen met situaties waarin verspreidheid van deelbelangen onnodige vertraging van projecten tot gevolg hebben. Niet zelden lopen processen vast vanwege het niet bij elkaar kunnen brengen van belangen, met het gevolg dat projecten stagneren en stil komen te staan.

In publiek-private onderhandelingstrajecten is er daarom vaak een grote behoefte aan iemand die beide partijen kent, verstaat en begrijpt.

Omdat MVC voor zowel overheden als marktpartijen werkt, is kennis aanwezig van de belangen en werkwijzen van beide kanten van onderhandelingsprocessen. Daarnaast spreekt MVC 'beide talen' en is daardoor in staat bruggen te slaan en processen te versnellen.

MVC geeft leiding aan (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen en grootschalige herstructureringen. Daaronder vallen het opstellen van samenwerkingscontracten, de aansturing van voorbereiding, realisering en beheer en de begeleiding van de marketing en promotie. Uitvoerende ondersteuningen zijn onder andere het voorbereiden van biedingen en maken van ontwikkelingsconcepten en grond- en opstalexploitaties.

curve

© MVC | Meinen Vastgoed BV

Website: Keymen en corporate design: Eyetems